Przedszkola – oferty

mova-angielski-krakowZapraszamy do współpracy szkoły, przedszkola i żłobki, zarówno prywatne, jak i państwowe.
Jak dotąd nasza działalność edukacyjna w przedszkolach obejmuje nauczanie ponad 300 dzieci w kilku krakowskich przedszkolach i podkrakowskich placówkach.Współpracujemy z Prywatnym Przedszkolem Montessori przy ul. Szwedzkiej 68 i ul. Rydlówka,  Przedszkolem Montessori Odkrywcy Świata, Przedszkolem Malowany Konik,  Przedszkolem Dzieci Świata, Przdszkolem i Żlobkiem Akademia Kropki, Żłobkiem Fiku Miku, Żlobkiem Cioci Ani.

(REFERENCJE- plik formatu pdf)

NASZ PROGRAM

Dzieci od 1-3 lat uczymy autorskim programem Musical Babies Pani Anny Rattenbury, w roku 2007 wyróżnionym nagrodą European Language Label dla innowacyjnych inicjatyw edukacyjnych. Zajęcia mają na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajania języka obcego, a mianowicie wczesne, bezstresowe osłuchanie się z językiem, zabawy a rytmem, muzykę klasyczną i ruch. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i na ich etapy składa się śpiewanie piosenek, mówienie rymowanek przez osobę prowadzącą przy równoczesnym wykonywaniu określonych, często zabawnych czynności przez dzieci, ćwiczenia wykształcające poczucie rytmu, zabawy ruchowe, oraz taniec do muzyki ludowej i etnicznej. Istotną rolę spełniają wszelakie pomoce wizualne i dydaktyczne, obrazujące słownictwo używane w piosenkach. Ważnym elementem zajęć, w szczególności w najmłodszych grupach jest zachowanie określonej rutyny, dzięki której dzieci czują się bezpiecznie i są świadome następowania po sobie każdego z etapów zajęć

Dzieci 3-5 lat

rozpoczynają lub kontynuują naukę w ramach programu Pani Anny Rattenbury English@MusicalBabies, program ten jest w założeniu kontynuacją zajęć Musical Babies dla dzieci powyżej 3 lat. Na program składają się 3 poziomy. Celem zajęć jest nie tylko osłuchanie się z językiem angielskim ale aktywne poznanie słów, zwrotów, rymowanek i piosenek angielskich. Materiał podzielony jest na bloki tematyczne (kolory, liczenie, zwierzęta na farmie, pojazdy etc.) dodatkowo rozwijające wszechstronne umiejętności z innych dziedzin niezwiązanych bezpośrednio z nauką języka tj. z zakresu muzyki, rytmiki, małej motoryki. Każde zajęcia mają określone składowe, co jest niezwykle ważne w edukacji małych dzieci, ze względu na zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa i rutyny. Jest bardzo dużo ruchu i muzyki. Dzieci uczą się nie zdając sobie z tego sprawy, prze „kontrolowaną” i twórczą zabawę. Dodatkowe karty pracy, jakie dzieci otrzymują do domu mają za zadanie umożliwić dziecku przećwiczenie poznanego materiału w domu, z rodzicami.

Wszystkie dzieci zajęć otrzymują płytę CD z nagraniami piosenek i rymowanek do słuchania w domu. Przedszkole otrzymuje płytę gratis, aby umożliwić dzieciom dodatkowe osłuchanie się z językiem podczas swobodnej zabawy w przedszkolu.

Dzieci 5-6 lat

Kolejny etap nauki dla maluchów lub poziom początkowy dla 5-6 latków to ABC-adło językowe. Na poziomie ABC tylko mówimy, bawimy się językiem zdobywając podstawy angielskiego (zwroty grzecznościowe, słówka, podstawy gramatyczne – program dostępny do wglądu). Nie piszemy i nie czytamy. Pracujemy na podręczniku Playway to English cz.1,2 renomowanego wydawnictwa językowego Cambridge Univeristy Press.

Pod koniec roku przedszkolnego każde dziecko otrzymuje dyplom, a rodzice opinię o postępach językowych dziecka.

Z przyjemnością przeprowadzimy u Państwa lekcję pokazową, na której chętnie widzielibyśmy również rodziców. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z naszym Centrum, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem.