Nasze metody

kuraW naszym stylu uczenia bierzemy pod uwagę fakt, że każde dziecko uczy się inaczej i reprezentuje inny typ uczenia. Na zajęciach łączymy różne style nauczania. Lektorzy wykorzystują na zajęciach filmy video i DVD , obrazki (wzrokowcy), piosenki i muzykę, dialogi (słuchowcy), gry i zabawy ruchowe, techniki teatralne (kinestetycy). Nauka jest najbardziej efektywna kiedy sprawia radość, stąd częścią lekcji są zawsze gry i zabawy. Dzieci uczą się przede wszystkim przez: mówienie, słuchanie, powtarzanie. Tak przyswajają język ojczysty i tą zasadę wykorzystujemy w nauce drugiego języka w Centrum Mova. Pracujemy w oparciu o podręczniki renomowanych wydawnictw językowych.

Przygotuj się z nami do
egzaminów Cambridge