Nasi ludzie

Ucząc się u nas masz pewność, że Twój lektor jest właściwie dobraną osobą. Wszyscy lektorzy ukończyli studia filologiczne. Każda osoba została starannie dobrana zarówno pod względem najwyższych kompetencji językowych, jak i odpowiedniej osobowości.

Warunkiem pracy w Centrum są najwyższe kwalifikacje językowe, metodyczne i merytoryczne. Lecz oczekujemy czegoś więcej. Nasi lektorzy muszą być kreatywni, zaangażowani i otwarci, ale przede wszystkim muszą lubić swoją pracę i mieć bardzo dobry kontakt z dziećmi.